Strategiskt viktigt järnvägsprojekt i Varberg
Varbergstunneln – Varberg, Sverige

FAKTA

Plats: Varberg, Sverige
Projekt: Järnväg
Beställare: Trafikverket
Kontraktstyp: Totalentreprenad
Kontraktssumma: Fas 1: ca 200 miljoner
Fas 2: ca 3,5 miljarder
Byggtid: Fas 1:  juni 2018- 2019
Fas 2: 2019-2025

OM PROJEKTET

Järnvägslinjen mellan Göteborg och Lund är en nyckelsatsning för passagerar- och godståg. Sträckan mellan Varberg och Hamra är en viktigt del och förutom att ansluta regionerna Göteborg och sydvästra Skåne är linjen också en viktig länk till Köpenhamn och övriga Europa.

Entreprenaden sträcker sig över cirka nio kilometer och innebär byggnation för spår, broar och andra byggnadsverk för både person- och godståg i en komplex trafikerad spårmiljö. Under centrala Varberg kommer järnvägen att gå i en cirka 3 kilometer lång tunnel. All person- och godstrafik på Västkustbanan planeras att kunna rulla under hela entreprenaden. Kontraktsformen är ECI med en Fas 1 och Fas 2. I kontraktet ingår:

  • planering och förberedelser för utbyggnad av Västkustbanan mellan Varberg och Hamra från enkelspår till dubbelspår.
  • projektering och planering för en 2,8 km lång bergtunnel, 450 m betongtunnel, 1,3 km betongtråg samt totalt 2,7mil långt järnvägsspår, inklusive ny godsbangård.
  • utöver spårutbyggnaden mellan Varberg och Hamra ska även en tunnel och en säkerhetsaxel under Varberg samt en ny järnvägsstation byggas.
  • i planering- och förberedelsearbetet kommer Implenia i inledningsfasen att bygga en bro för dubbelspårig expansion för att möjliggöra projektet.

Tack vare vår tidiga involvering och partnership contract structure kan vi optimera planerings-, förberedelse- och byggmetoden i nära samarbete med kunden, Trafikverket. Vi är därför idealiskt placerad för den andra fasen – ett genomförandekontrakt som träder i kraft 2019.