Återskapande av klassisk bro med modern byggteknik
Vasabron – Göteborg, Sverige

FAKTA

Plats: Göteborg, Sverige
Projekt: Bro
Beställare: Göteborgsstad Trafikkontoret
Kontraktstyp: Utförandeentreprenad
Kontraktsumma: 42 miljoner SEK
Byggtid: 2017-06 till 2018-04

HUVUDMÄNGDER

1000 m³ betong
1700 lm betongpålar
1300 lm stålrörspålar
4200 m³ schakt och fyllningsmassor
300 m² bearbetad fasadsten till 10 cm tjocka skivor

OM PROJEKTET

Den närmare 110 år gamla Vasabron har sprickor i mittfundamentet och måste därför rivas och byggas om på nytt för att klara dagens trafiklaster och spårvagnstrafik. Bron måste även breddas för att klara trafiksäkerheten på bron.

Implenia Sverige AB tilldelades projektet i maj 2017 för en kontraktsumma på lite över 42 miljoner SEK. Nuvarande bron är en tvåspannsbro med en längd av 25 m och bredd 17 m. All utsmyckning på bron så som fasadbalkar, stenstoder, räcken, smidesdetaljer och granitsten i landfästena och kajmur skall restaureras och återmonteras på den nya bron, så att Vasabron får ett likartat utseende när den står klar våren 2018. Bron som har rivits var en samverkansbro i stål och betong. Den nya bron blir en armerad betongbro grundlagd på betong och stålrörspålar, där bearbetad fasadsten skall gjutas in i ny konstruktion. Även nytt dubbelspårigt spårvagnsspår av en sträcka på 270m.