Implenias tredje stora kontrakt på Förbifarten
Hjulsta Södra – Stockholm, Sverige

FAKTA

Plats: Stockholm, Sverige
Projekt: Bro, betongtunnlar
Beställare: Trafikverket
Kontraktstyp: Totalentreprenad, joint venture med Veidekke
Kontraktssumma: 736 miljoner SEK
Byggtid: 2017-2021

 

OM PROJEKTET

Implenia Sverige AB tilldelades projektet i april 2017 för en kontraktsumma på 736 miljoner SEK. Projekt FSE501 Hjulsta Södra är ett delprojekt av Förbifart Stockholm och entreprenaden angränsar i söder till delprojekt FSE410 Lunda. Projektet består av två 600 m långa broar, två 200 m långa rampbroar och tre 60m långa plattbroar. De 200 m långa broarna utförs i betong med trågformat tvärsnitt samt två 200 m långa parallella cut&cover betongtunnlar. I anslutning mot Lunda i söder utförs en större bergskärning samt två kortare sektioner bergtunnel med inslagsvalv. Projektet utförs som ett integrerat joint venture med Veidekke där Implenia ansvarar för konstbyggnad och Veidekke för berg- och markarbeten.