Pågående projekt

Ett axplock ut av alla våra projekt.

Komplext projekt i hjärtat av Stockholm
Getingmidjan – Stockholm, Sverige

 • Getingmidjan är en viktig del av Sveriges järnvägsnät.
 • Projektet omfattar upprustning av en 2 km lång järnvägssträcka samt utbyte och reparation av tunga konstruktioner såsom broar och tunnlar.
 • Fem järnvägsbroar och två gångbroar samt både Riddarholmstunneln på 120 meter och Södertunneln på 600 meter kommer att renoveras.

 

Läs mer om projektet

 


Implenias tredje största kontrakt på Förbifarten
Hjulsta Södra – Stockholm, Sverige

 • Hjulsta Södra är ett delprojekt av Förbifart Stockholm.
 • Projektet består av två 600 m parallella broar med vardera en 200 m lång.
 • I anslutning mot Lunda i söder utförs en större bergskärning samt två kortare sektioner bergtunnel med inslagsvalv.
 • Projektet utförs som ett integrerat joint venture med Veidekke

 

Läs mer om projektet

 


Tekniskt utmanande projekt i Förbifart Stockholm
Johannelund – Stockholm, Sverige

 • Johannelund är en del av E4 Förbifart Stockholm som sträcker sig från Häggvik i norr till Kungens kurva i söder.
 • Projektet omfattar byggandet av två 3,6 km långa parallella vägtunnlar med fyra anslutande ramptunnlar, fyra vertikalschakt för ventilation på 10 m i diametern och djup mellan 30–50 m samt utrymningstunnlar.

 

Läs mer om projektet

 


Strategiskt viktigt järnvägsprojekt i Varberg
Varbergstunneln – Varberg, Sverige

 • Planering och förberedelser för utbyggnad av Västkustbanan mellan Varberg och Hamra från enkelspår till dubbelspår.
 • Projektering och planering för en 2,8 km lång bergtunnel, 450 m betongtunnel, 1,3 km betongtråg samt totalt 2,7mil långt järnvägsspår, inklusive ny godsbangård. Utöver spårutbyggnaden mellan Varberg och Hamra ska även en tunnel och en säkerhetsaxel under Varberg samt en ny järnvägsstation byggas.
 • Förutom planering- och förberedelsearbetet kommer Implenia i inledningsfasen att bygga en bro för dubbelspårig expansion för att möjliggöra projektet.

 

Läs mer om projektet

 


Fågel, fisk och mittemellan lekplats
Temalekplats, Kungsbacka, Sverige

 • Lekplats byggs i centrala Kungsbacka med temat ”Fågel, fisk och mittemellan”.
 • Projektet omfattar utöver själva lekparken med lek- och parkutrustning, VA- och belysningsarbete, marksanering och en cykelparkering.

 

 Läs mer om projektet

 


Omfattande berg- och betongarbete i Katarinaberget
Slussen SN91, Stockholm, Sverige

 • Förberedande arbeten för bussterminal i Katarinaberget.
 • Tre stora bergrum med spännvidd på upp till 24 m utgör vänthall för passagerare och körytor för bussar.
 • 270 000 m3 berg ska tas ut samt betongarbeten om 12 000 m3 och markarbeten.

 

Läs mer om projektet

 


Brobyggnadskonst som för samman människor
Lilla Lidingöbron – Lidingö, Sverige

 • Bron korsar Lilla Värtan mellan Ropsten och Lidingö.
 • Entreprenaden består av byggnation av ny bro om 730 m med 16 bropelare och 15 spann samt rivning av den gamla bron.
 • Bredd 16 m varav 7,4 meter är reserverad för gång-, cykel- och mopedtrafik och 8 m för spårvägstrafik.

 

Läs mer om projektet

 


Markentreprenad mitt i Stockholms stadskärna
Torsgatan – Stockholm, Sverige

 • Projektet utförs på en av Stockholm större gator i stadskärnan.
 • Entreprenaden omfattar åtgärder för att förbättra Stockholms cykelvägnät och innebär ombyggnad av Torsgatan mellan Sankt Eriksplan och Sabbatsbergsvägen.
 • Kontraktet innehåller bland annat finplanering och ledningsarbeten.

 

Läs mer om projektet

 


Förstärkning av VA-ledningar i Göteborgs norra skärgård
Nordöarna – Göteborg, Sverige

 • Hälsö ligger i Göteborgs norra skärgård.
 • Projektet omfattar 2,7 km anläggning av VA-ledningar i befintliga gator, gångstigar och naturmark.
 • 2,2 km anläggs med konventionell schakt och 300 m genom styrd borrning och 200 m genom bergborrning.

 

Läs mer om projektet

 


Genomförda referensprojekt

Bro för ny godshamn i Nynäshamn
Norvik – Nynäshamn, Sverige

 • Projektet omfattade en ny bro för in/utfartsväg inklusive stödmurar för anslutning till bro samt tillhörande återfyllning.
 • Bron är 113 m exklusive stödmurar om 75 m.

 

Läs mer om projektet

 


Banbrytande projekt under jorden
Citybanan Odenplan och Vasatunneln – Stockholm, Sverige

 • Entreprenad Citybanan Odenplan och Vasatunneln ingick i projektet Citybanan i Stockholm som utgörs av en sex kilometer lång järnvägstunnel under centrala Stockholm.
 • Projektet Citybanan underlättar pendeltågsförbindelserna för områdena runt Stockholm
 • Projektet utfördes i samverkan enligt FIA nivå ll

 

Läs mer om projektet

 


Estetik möter komplex ingenjörskonst
Kvarnholmsförbindelsen – Stockholm, Sverige

 • Kvarnholmsförbindelsen består av en asymmetrisk bågbro som består av en stålbåge på 145 meter som övergår till förspänd betongbro på 48 meter.
 • Bron byggs över Svindersviken i ett första skede för att säkerställa tillgängligheten och skapa en direkt koppling till Nacka kommun. Att bygga ett utbyte med den närliggande motorvägen Värmdö planeras i ett separat projekt i ett senare skede.
 • Projektet inkluderade även byggandet av berg- och betongtunnlar mot Nacka Centrum.

 

Läs mer om projektet

 


Ett av Sveriges största infrastrukturprojekt
Malmö Citytunneln – Malmö, Sverige

 • Den 17 km långa Citytunneln i Malmö var den sista delen av Öresundsförbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn.
 • Tunneln har en kapacitet på 450 tåg per dygn.
 • Sträckan går under bostäder och trafikområden.
 • Delen omfattade 4 600 m tunnel, dubbla rör samt Station Triangeln på 280 m.

 

Läs mer om projektet

 


Norra Europas mest trafikerade knutpunkt
Norra Länken 12 och 22 – Stockholm, Sverige

 • Etapp Norra Länken 12 vid Norrtull är en del av Norra Länken i Stockholm.
 • Projekteringsuppdraget uppgick till cirka 20 miljoner kronor.
 • NL12 är en cut and covertunnel med två betongtunnlar som rymmer 3+3 filer av E20.
 • Den totala längden är 350 m.
 • NL22, en cut-and-cover tunnel med en total längd på 220 m plus 40 m tunneldrivning i berg.
 • Den här delen av Norra Länken projektet går igenom ett mycket känsligt område (del av nationalpark).

 

Läs mer om projektet