Pågående projekt

Komplext projekt i hjärtat av Stockholm
Getingmidjan – Stockholm, Sverige

 • Getingmidjan är en viktig del av Sveriges järnvägsnät.
 • Kontraktet omfattar upprustning av en 2 km lång järnvägssträcka samt utbyte och reparation av tunga konstruktioner såsom broar och tunnlar.
 • Fem järnvägsbroar och två gångbroar samt både Riddarholmstunneln på 120 meter och Södertunneln på 600 meter kommer att renoveras för att möta kraven.

 

Läs mer om projektet

 


Implenias tredje största kontrakt på Förbifarten
Hjulsta Södra – Stockholm, Sverige

 • Hjulsta Södra är ett delprojekt av Förbifart Stockholm.
 • Projektet består av två 600 m parallella broar med vardera en 200 m lång.
 • I anslutning mot Lunda i söder utförs en större bergskärning samt två kortare sektioner bergtunnel med inslagsvalv.
 • Projektet utförs som ett integrerat joint venture med Veidekke

 

Läs mer om projektet

 


Tekniskt utmanande projekt i Förbifart Stockholm
Johannelund – Stockholm, Sverige

 • Projektet omfattar byggandet av två 3,6 km långa parallella vägtunnlar med fyra anslutande ramptunnlar, fyra vertikalschakt för ventilation på 10 m i diametern och djup mellan 30–50 m samt utrymningstunnlar.
 • Johannelund är en del av E4 Förbifart Stockholm som sträcker sig från Häggvik i norr till Kungens kurva i söder.

 

Läs mer om projektet

 


Genomförda referensprojekt

Banbrytande projekt under jorden
Citybanan Odenplan och Vasatunneln – Stockholm, Sverige

 • Entreprenad Citybanan Odenplan och Vasatunneln ingår i projektet Citybanan i Stockholm, som utgörs av en sex kilometer lång järnvägstunnel under centrala Stockholm.
 • Projektet Citybanan kommer ytterligare att underlätta pendeltågsförbindelser för områdena runt Stockholm
 • Entreprenaden utfördes i samverkan enligt FIA nivå ll

 

Läs mer om projektet

 


Estetik möter komplex ingenjörskonst
Kvarnholmsförbindelsen – Stockholm, Sverige

 • Bron byggs över Svindersviken i ett första skede
 • Att bygga ett utbyte med den närliggande motorvägen på Värmdö planeras i ett separat projekt, i ett senare skede.
 • Assymetrisk bågbro som består av en stålbåge på 145 meter som övergår till förspänd betongbro på 48 meter.

 

Läs mer om projektet

 


Ett av Sveriges största infrastrukturprojekt
Malmö Citytunneln – Malmö, Sverige

 • Den 17 km långa Citytunneln i Malmö var den sista delen av Öresundsförbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn.
 • Tunneln har en kapacitet på 450 tåg per dygn.
 • Sträckan går under bostäder och trafikområden.
 • Delen omfattade 4 600 m tunnel, dubbla rör samt Station Triangeln på 280 m .

 

Läs mer om projektet

 


Norra Europas mest trafikerade knytpunkt
Norra Länken 12 – Stockholm, Sverige

 • Etapp Norra Länken 12 vid Norrtull är en del av Norra Länken i Stockholm.
 • Projekteringsuppdraget uppgick till cirka 20 miljoner kronor.
 • NL 12 är en cut and covertunnel med två betongtunnlar som rymmer 3+3 filer av E20.
 • Den totala längden är 350 meter.

 

Läs mer om projektet

 


Ett av norra Europas största vägtunnelprojekt
Norra Länken 22 – Stockholm, Sverige

z

 

 • Cut-and-cover tunnel med en total längd på ca 220 m plus 40 m tunneldrivning i berg.
 • I framtiden kommer detta bli en 3+3 filig väg för E20. Denna del av Norra Länken projektet (NL22) går igenom ett mycket känsligt område (del av nationalpark).

 

Läs mer om projektet

 


Arbete för att öka trafiksäkerheten i Luleå
Blomgatan, GC-väg – Luleå, Sverige

 • Gång- och cykelväg Blomgatan.
 • Luleå Kommun satsar på att göra trafikåtgärder bland de befintliga gång- och cykelvägarna. Dessa syftar till att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.
 • Målet är att öka andelen resor som görs med cykel.

Läs mer om projektet