Inom Implenia Sverige AB ser vi mångfald och jämställdhet som något centralt och viktigt för en hållbar framtid.

Ledningen består idag av tre kvinnor och två män placerade i Göteborg och Stockholm.  Vi har medarbetare från hela världen och ser det som en styrka och en förutsättning för vår fortsatta tillväxt och utveckling.

 

Implenia Sverige AB har mer än 150 anställda och företaget har många års erfarenhet och kompetens inom utmanande infrastrukturprojekt i landet. Implenia tillhandahåller tjänster inom betongkonstruktioner, broar, tunnlar och bergrum, väg- och markarbeten, vatten och avlopp, och grundläggning. Vi har kontor i Liljeholmen i Stockholm och i centrala Göteborg. Implenia Sverige är en del av Implenia Group, som är den ledande leverantören av byggtjänster i Schweiz. Koncernen har också en stark ställning på den tyska, österrikiska och norska infrastrukturmarknaden.

 

Vision

Vår vision och våra värderingar vägleder oss. Det är mot dem vi orienterar när vi tänker och agerar, de speglar företagskulturen. I allt vi gör.

Implenia planerar och bygger för framtiden.
Med glädje.

 • Vi bygger och utvecklar Sverige
 • Vi formar Europas framtida infrastruktur
 • Hållbarhet är vår passion
 • Vi vill vara den självklara samarbetspartnern

Strategi

Implenia Sverige AB:s strategi

 • Den ledande samarbetspartnern inom utmanande infrastruktur i Sverige
 • En attraktiv arbetsgivare med socialt ansvarstagande
 • Vi anpassar oss till kundens behov och använder vår expertis i projekten för att skapa värden
 • Vi använder standardiserade lösningar med kundens behov som högsta prioritet

Vår passion

Hållbarhet är vår passion och är en integrerad del av Implenias verksamhet. En viktig värdering för oss är att vi tar ansvar för såväl oss själva, som för vår miljö och för samhället. För oss handlar hållbarhet dels om miljöfrågor men också dels om affärsetik och sociala aspekter. Inom Implenia Sverige AB ser vi jämställdhet och mångfald som något centralt och viktigt för en hållbar framtid. Vi tar ansvar för vår verksamhet och ställer krav på leverantörer och underentreprenörer.

Implenia Sveriges utgångspunkt är att projektet ska ha så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och att vårt arbete ska bidra till att överträffa de mål som vi och beställaren formulerat.

Implenia Sverige AB har fokus på hållbarhet genom att:

 • Skapa värden för våra ägare
 • Skapa värden för våra kunder
 • Vara en attraktiv och inspirerande arbetsplats för våra medarbetare
 • Visa respekt för miljön och omgivningarna samt följa etiska och sociala riktlinjer

och genom att utveckla egenskaper kopplade till:

 • Entreprenörskap
 • Spetskompetens
 • Effektivitet
 • Samarbete

Implenia har förankrat sina sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsprioriteringar i företagets vision och Code of Conduct. Även våra värderingar är listade i Code of Conduct och är fundamentet i företagets kultur. Värderingarna ska följas och efterlevas av alla medarbetare. Läs mer i vår Code of Conduct