Fågel, fisk och mittemellan lekplats
Temalekplats, Kungsbacka, Sverige

FAKTA

Plats: Borgmästareplatsen, Kungsbacka
Projekt: Lekplats
Beställare: Kungsbacka kommun
Kontraktstyp: Utförandeentreprenad
Kontraktssumma 7,5 miljoner SEK
Byggtid: 3 september 2018- 2 maj 2019

OM PROJEKTET

Söder om Göteborg i Kungsbacka har Kungsbacka kommun beslutat att bygga en ny lekpark där temat är ”Fågel, Fisk och mittemellan”. Målet för temaparken är att vara en unik och attraktiv mötesplats i Kungsbacka med både grönområden och lekplatser. Lekplatsens ligger vid Borgmästareplatsen och den utvalda platsen har en naturlig länk till befintliga grönområden och rekreationsområden längs Kungsbackaån och nära till både Kungliga utställningen och Kulturhuset Fyren. Projektet omfattar förutom själva lekplatsen lekplats och parkutrustning, VA och belysningsarbete, markfrigång, cykelparkering, breddning av gång- och cykelvägar samt ny asfalt och justering av lager på befintligt körområde. Vi kommer installera lekplatsutrustning som är kopplade till temat ”Fågel, Fisk och mittemellan” så som: fågelbovipp, olika djurskulpturer, bakbord lax men även klassiker som linbana, utomhuskök, klätternät etc.